Tipus de manteniment


Els serveis de manteniment realitzats a Heliswiss Ibérica, S.A. es classifiquen en:

Manteniment programat: Revisions periòdiques d’acord amb el programa de manteniment de l’aeronau.
Manteniment correctiu: Reparació d’averies.
Customització: Configuració de l’helicòpter d’acord amb les necessitats del client. Inclou treballs de pintura exterior, instal•lació d’equips de missió, modificacions d’aviònica, certificació de modificacions existents, neteja d’interiors, etc.