Política de qualitat i medi ambient


La Política de Qualitat i Medi Ambient d’Heliswiss Ibérica, SA que serà comunicada a tot el personal de la companyia i a totes les parts interessades, té com a objectiu aconseguir la plena satisfacció del client garantint que els nostres serveis responen a les expectatives i exigències dels clients, sense perjudicar el medi ambient, complint amb les regulacions mediambientals, assegurant així l’èxit de l’empresa.

Per aquest motiu estableix, declara i assumeix els següents principis:

 • El prestigi i respecte com a proveïdor de serveis aeronàutics (manteniment i pintat d’aeronaus) s’aconsegueix únicament proporcionant els estàndards de qualitat i servei requerits pel client.
 • Heliswiss Ibérica, S.A. considera prioritari l’esforç constant per mantenir i millorar els nivells de qualitat dels nostres serveis.
 • Els estàndards de qualitat i Medi Ambient estan definits en el Manual MGCMA d’Heliswiss Ibérica, S.A. i són responsabilitat de tot el personal essent d’obligatori compliment, aquests estàndards no entraran en contradicció amb els requisits de la norma PART 145.
 • Assegurar que els estàndards de qualitat no es veuran reduïts per interessos comercials.
 • Assegurar el bon ús dels recursos i prestar especial atenció per al manteniment correcte a la primera.
 • Instruir tot el personal en FFHH i establir un programa d’entrenament recurrent en aquest àmbit.
 • El personal d’Heliswiss Ibèrica, SA ha de complir aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient esforçant-se per la millora contínua de la Qualitat i Medi Ambient.
 • Heliswiss Ibèrica, SA es compromet a complir la legislació i reglamentació Medi Ambiental vigent i altres requisits que l’organització subscrigui relacionada amb els seus aspectes ambientals.
 • La qualitat i prevenció de la contaminació és un objectiu comú de totes les seccions de l’empresa.
 • Heliswiss Ibèrica, SA es preocupa de minimitzar i gestionar adequadament els residus i el consum energètic així com promoure el reciclatge.
 • HWS comunica a l’organització la importància de satisfer tant els requisits del client com els legals i reglamentaris.

S’actualitza i es revisa pel Director Responsable de l’empresa anualment durant la revisió del sistema.

XAVIER DOMINGO