Departaments i profesionals


Per a aquests serveis, Heliswiss Ibérica, S.A. conta amb:

Direcció Tècnica
Direcció de Qualitat
Oficina CAMO
Departament de Producció
Tècnics d’Overhaul de components
Tècnics de Manteniment de Base
Tècnics de Manteniment de Línia
Ajudants de Manteniment
Departament de Pintura d’Aeronaus
Laboratori d’Aviònica
Departament de Recanvis i utillatge especial
Flota de Vehicles de suport logístic