Clients


Els nostres clients són:
Companyies de Treballs Aeris (25%)
Companyies de Transport Públic de Passatgers (30%)
Escoles de vol (10%)
Fabricants d’Aeronaus (15%)
Clients privats (25%)